lørdag 14. april 2007

Årets første kvitveis


I dag var det ikkje vanskeleg å
finne vårteikn.
Vi var ut til havet og jobba litt
på hyttetomta, og der var det både
kvitveis, kusymre og vårkål.

Ingen kommentarer: